Hậu Giang: Nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 160/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

Theo đó, nội dung của Kế hoạch xoay quanh trách nhiệm truyền tin; tần suất, thời lượng phát tin; mạng lưới thông tin, trang thiết bị phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp…

Mục đích là nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; tạo được sự thay đổi trong công tác truyền tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai; huy động, quyên góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài, quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, trong những năm qua, Hậu Giang là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra, chỉ tính riêng trong năm 2018, nhiều cơn mưa lớn kèm theo giông lốc khiến cho 25 căn nhà của người dân bị sập hoàn toàn, làm tốc mái 35 căn nhà, ước thiệt hại 670 triệu đồng. Bên cạnh đó, giông lốc còn gây thiệt hại hàng trăm ha lúa của người dân ở các huyện Long Mỹ, Vị Thủy, Châu Thành A. Ngoài ra, trong năm 2018, đã xảy ra hàng chục vụ sạt lở đất gây thiệt hại lớn đến đất đai, nhà cửa, hoa màu,… của người dân.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn