Dự báo thời tiết Quận Hồng Bàng - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/23.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.2%
 • Lượng mưa
  1.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:46
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/23.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37%
 • Lượng mưa
  0.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/21.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:47
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.9%
 • Lượng mưa
  1.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.7°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:48
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/22.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.1%
 • Lượng mưa
  0.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:48
T7 11/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.7%
 • Lượng mưa
  0.75 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.6°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hồng Bàng - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Hồng Bàng - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Quận Hồng Bàng

mây thưa

22°

mây thưa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:46

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hồng Bàng