Dự báo thời tiết Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.6%
 • Lượng mưa
  0.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:46
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38%
 • Lượng mưa
  1.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.1°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/21.7°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:47
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/23.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.5%
 • Lượng mưa
  1.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/21.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:48
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  28.2%
 • Lượng mưa
  0.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/21.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:48
T7 11/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.6%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vĩnh Bảo

mây thưa

22°

mây thưa

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:46

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vĩnh Bảo