Dự báo thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.7%
 • Lượng mưa
  3.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.8°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:05
CN 26/03
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  45.4%
 • Lượng mưa
  0.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:05
T2 27/03
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  11.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.3°/19.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  4.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:51/18:05
T3 28/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/19.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  9.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.9°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  2.1 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/18:06
T4 29/03
mưa nhẹ
19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/20.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  19.6°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.7°/20°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  2.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/18:06

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:05

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

7 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuỷ Nguyên