Dự báo thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
4.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
5.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

17°/16°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
6.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
5.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

16°/17°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
6.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
7.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

13°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
7.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
5.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuỷ Nguyên

bầu trời quang đãng

11°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

11°

/

21°

độ ẩm

Độ ẩm

82%

áp suất

Áp suất

1022 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuỷ Nguyên