Thời tiết Huyện Cát Hải - Hải Phòng theo giờ

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

89%

T7 10/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

9.415 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.24

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.32

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.63

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.3

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.98

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

81%

CN 11/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.04

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.67

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.32

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.02

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.52

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.81

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.38

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cát Hải - Hải Phòng trong 12h tới

Thời tiết Huyện Cát Hải

bầu trời quang đãng

32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:11/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.27

Bình minh / Hoàng hôn

5:11 am
6:33 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cát Hải