Dự báo thời tiết Hải Phòng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:41 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:40 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:39 pm

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:38 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:37 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:36 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:35 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:34 pm

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:34 pm

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:33 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:32 pm

Gió
4.95 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:31 pm

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:30 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:29 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:29 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:28 pm

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:27 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:26 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:26 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:25 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hải Phòng 20 ngày tới


Lượng mưa Hải Phòng 20 ngày tới

Thời tiết Hải Phòng

mây thưa

33°

mây thưa

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:41

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

10.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hải Phòng