Dự báo thời tiết Huyện Ninh Giang - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.3%
 • Lượng mưa
  1.02 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/22.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:48
T4 08/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.1%
 • Lượng mưa
  2.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.2°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/22.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:48
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.1%
 • Lượng mưa
  3.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/22°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.1%
 • Lượng mưa
  0.36 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:28/17:49
T7 11/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.4%
 • Lượng mưa
  0.96 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  8.22 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Giang

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:48

Thấp/Cao

20°

/

24°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.65 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Giang