Dự báo thời tiết Huyện Ninh Giang - Hải Dương 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
5.6 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

25°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
6.26 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:11 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:11 pm

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:12 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:12 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:14 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:15 pm

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Giang

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/18:09

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.14 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Giang