Dự báo thời tiết Huyện Ninh Giang - Hải Dương 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

24°/15°

temperature
Sáng/tối

23°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.79 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

14°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.36 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

14°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/13°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.26 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

12°/11°

temperature
Sáng/tối

12°/12°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

16°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.66 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

18°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/15°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1025 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/16°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

18°/16°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1023 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

18°/15°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

Áp suất

1024 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

21°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Giang

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.72 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Giang