Dự báo thời tiết Huyện Ninh Giang - Hải Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

19°/17°

temperature
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

15°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

14°/13°

temperature
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

15°/15°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Giang

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

24°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.76 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Giang