Dự báo thời tiết Huyện Ninh Giang - Hải Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:47 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

17°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ninh Giang - Hải Dương 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Ninh Giang

mây đen u ám

20°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:47

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.92 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0.12

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ninh Giang