Dự báo thời tiết Huyện Gia Lộc - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
29°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/34.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.3°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  27.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  6.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 22/04
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  61.7%
 • Lượng mưa
  3.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.4%
 • Lượng mưa
  4.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.5°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/04
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64.5%
 • Lượng mưa
  3.14 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Lộc

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.83 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

1.41

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Lộc