Dự báo thời tiết Huyện Gia Lộc - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.8°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:06
T7 25/03
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  64%
 • Lượng mưa
  3.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.4°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.9°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.88 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:06
CN 26/03
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/23.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.4%
 • Lượng mưa
  6.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:07
T2 27/03
mưa nhẹ
20°

mưa nhẹ

Cảm giác như 20°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.1°/21°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  5.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  20.5°/19.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/20.5°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:07
T3 28/03
mưa nhẹ
18°

mưa nhẹ

Cảm giác như 18°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.4°/18.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  8.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  18.6°/18.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.9°/18.5°
 • pressure
  Áp suất
  1017 hPa
 • wind
  Gió
  3.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:52/18:07

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Lộc

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:06

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.08 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Lộc