Dự báo thời tiết Huyện Gia Lộc - Hải Dương 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

Gió
5.19 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

Gió
5.92 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

21°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
6.17 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:11 pm

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Lộc

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:05

Thấp/Cao

22°

/

38°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.9 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Lộc