Dự báo thời tiết Huyện Gia Lộc - Hải Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.87 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
5.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Lộc

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:56/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

46%

áp suất

Áp suất

1000 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.67 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

14°

uv

UV

1.9

Bình minh / Hoàng hôn

5:56 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Lộc