Dự báo thời tiết Huyện Gia Lộc - Hải Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:12 am / 6:35 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:35 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:36 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:13 am / 6:37 pm

Gió
4.34 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Lộc

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:35

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.43 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.05

Bình minh / Hoàng hôn

5:12 am
6:35 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Lộc