Dự báo thời tiết Huyện Gia Lộc - Hải Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

18°/12°

temperature
Sáng/tối

12°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:32 am / 5:43 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

20°/16°

temperature
Sáng/tối

12°/17°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:43 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:44 pm

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:45 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 5:45 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:46 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

17°/15°

temperature
Sáng/tối

17°/16°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:47 pm

Gió
5.2 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

16°/16°

temperature
Sáng/tối

15°/16°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:47 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Gia Lộc - Hải Dương 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Gia Lộc

bầu trời quang đãng

20°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:43

Thấp/Cao

12°

/

22°

Độ ẩm

23%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.81 km/h

Điểm ngưng

-2°

UV

7.7

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Gia Lộc