Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:34 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:33 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:32 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:32 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:31 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:30 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:29 pm

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:28 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:28 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:27 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:26 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:25 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 5:25 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:24 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:23 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 5:23 pm

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:22 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:21 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:21 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:20 pm

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:20 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Cẩm Giàng

mây cụm

33°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:42

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.56 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

6.65

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Giàng