Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:43 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:34 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:33 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:32 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:32 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:31 pm

Gió
4.32 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:30 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:29 pm

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:28 pm

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:28 pm

Gió
4.88 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 5:27 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Cẩm Giàng

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:43

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.01 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

1.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:43 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Giàng