Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:47 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:48 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:48 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:49 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:50 pm

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:51 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/18°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/17°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:52 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cẩm Giàng - Hải Dương 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cẩm Giàng

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:29/17:47

Thấp/Cao

19°

/

22°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.23 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:29 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Giàng