Dự báo thời tiết Huyện Bình Giang - Hải Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
4.09 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Giang - Hải Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Giang - Hải Dương 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Giang

bầu trời quang đãng

26°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:06

Thấp/Cao

23°

/

36°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

7.08 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Giang