Dự báo thời tiết Chí Linh - Hải Dương 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

18°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
5.94 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

19°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:10 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:10 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:11 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:11 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:11 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:12 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:12 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:12 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:13 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:13 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:13 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
5.32 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:14 pm

Gió
5.29 km/h
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chí Linh - Hải Dương 20 ngày tới


Lượng mưa Chí Linh - Hải Dương 20 ngày tới

Thời tiết Chí Linh

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/18:08

Thấp/Cao

21°

/

25°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.1 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

3.74

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Chí Linh