Dự báo thời tiết Chí Linh - Hải Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
5.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
4.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.95 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chí Linh - Hải Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Chí Linh - Hải Dương 15 ngày tới

Thời tiết Chí Linh

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:05

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

39°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.87 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Chí Linh