Dự báo thời tiết Chí Linh - Hải Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
2.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
2.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
3.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
3.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
4.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
3.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Chí Linh - Hải Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Chí Linh - Hải Dương 15 ngày tới

Thời tiết Chí Linh

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.23 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Chí Linh