Hái bông điên điển, bắt cá linh… trong tour du lịch mùa nước nổi

Lòng hồ Tân Trung trên sông Vàm Nao (An Giang) đang vào mùa du lịch nước nổi. Bông điên điển đã vàng rực chờ hái, ruộng ấu chuẩn bị thu hoạch…

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn