Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

4.111 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

3.356 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

6.063 km

UV

0.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

3.584 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.104 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.31 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

3.056 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.96 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

1.855 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.28 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

1.421 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.09 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

1.58 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

2.824 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.4 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

4.458 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.69 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.687 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.61 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.265 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.99 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.251 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.144 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.99 km/h
Độ ẩm

92%

T3 26/09
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.693 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.06 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.73 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

6.114 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.67 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.999 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.27 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

6.545 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.89 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

5.529 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

3.629 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5.825 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.34 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

4.418 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
7.16 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.019 km

UV

0.75

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.62 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.142 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.86 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.221 km

UV

1.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.808 km

UV

1.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.053 km

UV

1.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.261 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

7.472 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.403 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.051 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

5.056 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.95 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.783 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.988 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

4.582 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.037 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

6.375 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

97%

T4 27/09
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.552 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

9.546 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.256 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

9.027 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:51

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

4.111 km

Gió

4.31 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:51 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kỳ Anh