Thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.57

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.27

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.19

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.57

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.3

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.27

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.17

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.55

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.08

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.16

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

67%

T5 23/03
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.42 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.33

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.78

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.55

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.54

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.42

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.66

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.16

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.2

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

57%

T6 24/03
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kỳ Anh