Dự báo thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:32 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:32 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:32 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:33 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:33 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:33 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:33 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:34 pm

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:34 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:34 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:32

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.78 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.38

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:32 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kỳ Anh