Dự báo thời tiết Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:57 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 5:57 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Thời tiết Thị xã Kỳ Anh

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:53

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.15 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

5.46

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Kỳ Anh