Dự báo thời tiết Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

19°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Hồng Lĩnh

bầu trời quang đãng

11°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:30/17:48

nhiệt độ

Thấp/Cao

11°

/

18°

độ ẩm

Độ ẩm

67%

áp suất

Áp suất

1022 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.56 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:30 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Hồng Lĩnh