Dự báo thời tiết Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
16°

mưa nhẹ

Cảm giác như 16°

 • temperature
  Thấp/Cao
  15.3°/17°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.9%
 • Lượng mưa
  1.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  16.3°/16.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.8°/15.2°
 • pressure
  Áp suất
  1022 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 03/03
mây cụm
23°

mây cụm

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.9°/23.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.8°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16.5°/20.8°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  3.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 04/03
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.9°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/25.4°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 05/03
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 06/03
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/30.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  23.5%
 • Lượng mưa
  0.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.2°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  5.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Vũ Quang

mây đen u ám

16°

mây đen u ám

Cảm giác như 16°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

15°

/

16°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1022 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

0.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vũ Quang