Dự báo thời tiết Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
5 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Vũ Quang

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:52/18:09

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.68 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:52 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vũ Quang