Dự báo thời tiết Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
6.21 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Vũ Quang - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Vũ Quang

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:09

Thấp/Cao

22°

/

28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.48 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Vũ Quang