Thời tiết Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.7

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.32

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.24

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.65

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.8

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

87%

T4 07/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.97

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.92

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.59

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.27

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.67

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.88

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

88%

T5 08/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hương Khê

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hương Khê