Dự báo thời tiết Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hương Khê

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:52

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.05 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.24

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hương Khê