Thời tiết Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh theo giờ

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

88%

T5 08/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.25

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.55

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.28

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.04

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

79%

T6 09/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.58

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.7

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.35

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

8.693 km

UV

3.31

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.64

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đức Thọ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:19 am
6:30 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Thọ