Dự báo thời tiết Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
30°

mây thưa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  3.9%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/25.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:44
T3 03/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.4%
 • Lượng mưa
  1.85 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.1°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:44
T4 04/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.8%
 • Lượng mưa
  1.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:43
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.3%
 • Lượng mưa
  1.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:42
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.4%
 • Lượng mưa
  10.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:41

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Thọ

mây thưa

30°

mây thưa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:44

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.68 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Thọ