Dự báo thời tiết Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
6.05 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Thọ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:08

Thấp/Cao

21°

/

23°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.79 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Thọ