Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.5%
 • Lượng mưa
  2.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.6°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:53
T4 08/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60%
 • Lượng mưa
  1.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:53
T5 09/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  40.8%
 • Lượng mưa
  0.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.9°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/23.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:27/17:54
T6 10/02
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.5%
 • Lượng mưa
  0.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.2°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:54
T7 11/02
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  6.6%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/25.3°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:26/17:55

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cẩm Xuyên

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:27/17:53

Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:27 am
5:53 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Xuyên