Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
5.44 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
5.18 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Cẩm Xuyên

mây rải rác

38°

mây rải rác

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/18:07

Thấp/Cao

26°

/

38°

Độ ẩm

30%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.46 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

5.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Xuyên