Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 5:52 pm

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:53 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 5:54 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:54 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 5:55 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:55 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 5:56 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 5:56 pm

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Cẩm Xuyên

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

06:28/17:52

Thấp/Cao

21°

/

24°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.4 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:28 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cẩm Xuyên