Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
4.13 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:10 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:11 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

34°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:11 pm

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

34°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:11 pm

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/33°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:11 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:12 pm

Gió
4.67 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
4.08 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:12 pm

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:12 pm

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:13 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:13 pm

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:14 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

34°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/30°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:14 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tĩnh 30 ngày tới


Lượng mưa Hà Tĩnh 30 ngày tới

Thời tiết Hà Tĩnh

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:07

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.35 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Tĩnh