Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:49 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:48 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:47 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:46 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:45 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

Gió
3.76 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
4.63 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:36 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:36 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:35 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:34 pm

Gió
4.56 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:33 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tĩnh 20 ngày tới


Lượng mưa Hà Tĩnh 20 ngày tới

Thời tiết Hà Tĩnh

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:49

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.74 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.39

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Tĩnh