Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
5.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tĩnh 15 ngày tới

Lượng mưa Hà Tĩnh 15 ngày tới

Thời tiết Hà Tĩnh

mây thưa

27°

mây thưa

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

38°

độ ẩm

Độ ẩm

53%

áp suất

Áp suất

1002 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.15 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Tĩnh