Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:44 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:43 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:42 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:41 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:40 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:40 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:39 pm

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:38 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:37 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hà Tĩnh 10 ngày tới

Lượng mưa Hà Tĩnh 10 ngày tới

Thời tiết Hà Tĩnh

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:46/17:44

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.99 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:46 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Hà Tĩnh