Dự báo thời tiết Sơn Tây - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.5%
 • Lượng mưa
  1.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:44
T3 03/10
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:43
T4 04/10
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/34.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:42
T5 05/10
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.4%
 • Lượng mưa
  0.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.8°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:41
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.1%
 • Lượng mưa
  8.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Tây - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Sơn Tây - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Sơn Tây

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:44

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

7 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sơn Tây