Dự báo thời tiết Sơn Tây - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

21°/18°

temperature
Sáng/tối

22°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
1.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
4.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sơn Tây - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Sơn Tây - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Sơn Tây

sương mờ

24°

sương mờ

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

41°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1003 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

3.1 km

wind

Gió

3.09 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Sơn Tây