Dự báo thời tiết Quận Thanh Xuân - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/33.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/30.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:52
CN 24/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.9%
 • Lượng mưa
  6.29 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T2 25/09
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.9%
 • Lượng mưa
  7.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:51
T3 26/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.6%
 • Lượng mưa
  6.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:50
T4 27/09
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.4%
 • Lượng mưa
  4.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:49

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thanh Xuân - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Thanh Xuân - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Thanh Xuân

sương mờ

27°

sương mờ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:52

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

4.6 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Thanh Xuân