Dự báo thời tiết Quận Thanh Xuân - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75%
 • Lượng mưa
  3.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  21.3°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.1%
 • Lượng mưa
  1.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.5°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/22.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  29.3%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.7°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/28.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.3%
 • Lượng mưa
  0.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52
CN 12/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/25.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.8%
 • Lượng mưa
  0.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.2°/23.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thanh Xuân - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Thanh Xuân - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Thanh Xuân

ánh sáng cường độ mưa phùn

21°

ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:50

Thấp/Cao

20°

/

22°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

3.2 km

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.99

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Thanh Xuân