Dự báo thời tiết Quận Thanh Xuân - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Thanh Xuân - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Thanh Xuân - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Quận Thanh Xuân

mây rải rác

27°

mây rải rác

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

38°

độ ẩm

Độ ẩm

78%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

7 km

wind

Gió

5.66 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Thanh Xuân