Thời tiết Quận Tây Hồ - Hà Nội theo giờ

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.73

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.86 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

88%

T4 13/12
Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.29

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.81

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.46

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.6

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.42

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.25

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.66

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.81 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

84%

T5 14/12
Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Tây Hồ - Hà Nội trong 12h tới

Thời tiết Quận Tây Hồ

sương mờ

23°

sương mờ

Cảm giác như 24°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

5 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Tây Hồ