Dự báo thời tiết Quận Tây Hồ - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/23.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.2%
 • Lượng mưa
  1.27 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/23.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.9%
 • Lượng mưa
  5.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/22.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.6%
 • Lượng mưa
  4.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50
T6 10/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/22.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.8%
 • Lượng mưa
  1.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:51
T7 11/02
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/26.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.8%
 • Lượng mưa
  2.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  7.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:29/17:52

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Tây Hồ - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Tây Hồ - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Tây Hồ

mưa phùn

20°

mưa phùn

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

06:31/17:49

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

1.9 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:31 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Tây Hồ