Dự báo thời tiết Quận Tây Hồ - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.7%
 • Lượng mưa
  2.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:44
T3 03/10
mây rải rác
32°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:43
T4 04/10
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:42
T5 05/10
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.1%
 • Lượng mưa
  0.77 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.4°/28.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/34.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:41
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.1%
 • Lượng mưa
  8.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:40

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Tây Hồ - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Tây Hồ - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Tây Hồ

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:44

Thấp/Cao

24°

/

33°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Tây Hồ