Dự báo thời tiết Quận Hoàng Mai - Hà Nội 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
22°

mưa vừa

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/23.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  7.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/21.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/21.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:32/17:48
T2 06/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/25.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.9%
 • Lượng mưa
  0.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.6°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T3 07/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/24°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  34%
 • Lượng mưa
  0.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22°/21.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/22.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:49
T4 08/02
mưa nhẹ
22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.6°/23°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87%
 • Lượng mưa
  5.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  22.4°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:31/17:50
T5 09/02
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/23.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87%
 • Lượng mưa
  2.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.5°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/23.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:30/17:50

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hoàng Mai - Hà Nội 5 ngày tới

Lượng mưa Quận Hoàng Mai - Hà Nội 5 ngày tới

Thời tiết Quận Hoàng Mai

sương mờ

21°

sương mờ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

06:32/17:48

Thấp/Cao

20°

/

23°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

5 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:32 am
5:48 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hoàng Mai