Dự báo thời tiết Quận Hoàng Mai - Hà Nội 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.52 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.48 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

21°/17°

temperature
Sáng/tối

23°/18°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
1.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.56 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hoàng Mai - Hà Nội 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Hoàng Mai - Hà Nội 15 ngày tới

Thời tiết Quận Hoàng Mai

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:51/18:10

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

23°

độ ẩm

Độ ẩm

78%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

1.54 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:51 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hoàng Mai