Dự báo thời tiết Quận Hoàng Mai - Hà Nội 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.79 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

37°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

38°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

38°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/33°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

38°/30°

temperature
Sáng/tối

30°/33°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hoàng Mai - Hà Nội 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Hoàng Mai - Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết Quận Hoàng Mai

mưa phùn

26°

mưa phùn

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

38°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

1.9 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.31

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hoàng Mai