Thời tiết Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.78 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.1

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.79

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.9

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.43

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.31

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.3

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

19%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.88

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

17%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.68

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
5.06 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
5.82 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
6.79 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6.08 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
6 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.41 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.39 km/h
Độ ẩm

72%

T5 23/03
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.6 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.96

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.17

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.77

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.68

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.63

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.92

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

24%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.13

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
7.29 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.35

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
7.04 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
6.53 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.64 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.7 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.78 km/h
Độ ẩm

79%

T6 24/03
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội trong 12h tới

Thời tiết Quận Hoàn Kiếm

ánh sáng cường độ mưa phùn

24°

ánh sáng cường độ mưa phùn

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:07

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

41°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

2.7 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:07 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hoàn Kiếm