Thời tiết Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội theo giờ

Áp suất

1025 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.48

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1024 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.09

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1023 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.42

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1021 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1019 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.93

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.68

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

72%

CN 03/03
Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.53

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.83

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.22

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.84

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.06

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.22

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
4.04 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

90%

T2 04/03
Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.67

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.03 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.27

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội trong 12h tới

Thời tiết Quận Hoàn Kiếm

mây đen u ám

15°

mây đen u ám

Cảm giác như 14°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

17°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1025 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

UV

1.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hoàn Kiếm